9 คลิปอัปสกิลดิจิทัล เรียนฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา โดย TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล


23 February 2564
524

9 คลิปอัปสกิลดิจิทัล เรียนฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาเลือกเรียนได้เลย โดย TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ตอนที่ 1 คลิก >> การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 

ตอนที่ 2 คลิก >> บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล

 

ตอนที่ 3 คลิก >> การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

 

ตอนที่ 4 คลิก >> การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ Digital DNA 

 

ตอนที่ 5 คลิก >> การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน

ตอนที่ 6 คลิก >> วัฒนธรรมดิจิทัล

ตอนที่ 7 คลิก >> การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

ตอนที่ 8 คลิก >> บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

ตอนที่ 9 คลิก >> ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี

 

สมัครสมาชิกแล้วเรียนได้เลยคลิก >> TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<

 

ป้ายกำกับ : พัฒนาทักษะ TDGA Digital Skill