เปิดธุรกิจง้าย ง่าย แบบไม่แคร์ระยะห่างที่ Biz Portal ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว


23 February 2564
222

เปิดธุรกิจง้าย ง่าย แบบไม่แคร์ระยะห่าง 

 • ยื่นที่เดียว
 • แบบฟอร์มเดียว
  • เอกสารชุดเดียว

   

  คลิกผ่านออนไลน์ได้ที่ >> www.bizportal.go.th 

   

  ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว

   

  ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<