วิบวับกว่าที่เคย เว็บไซต์ data.go.th โฉมใหม่!! ใช้งานง่ายกว่าเดิม


23 กุมภาพันธ์ 2564
54

วิบวับกว่าที่เคย เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ Opendata โฉมใหม่ ‼ 

จะค้นหา หรือ เชื่อมข้อมูลผ่าน API ก็ได้ง่ายๆ เว็บไซต์ที่คนไทยใช้กัน

 
 
 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th”

 
โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย
 

คลิกเลยมีให้เลือกใช้กว่า 2,770 ชุดข้อมูล >> www.data.go.th

 

ดาวน์โหลดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะเพื่ออ่านเพิ่มเติมคลิก >>  https://www.dga.or.th/…/file_3384cdae80f86b08f7bbc65400f80c…

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<