ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ คลาวด์ภาครัฐ : G-Cloud ในปีงบประมาณ 2564


22 February 2564
866

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ คลาวด์ภาครัฐ G-Cloud โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เปลี่ยนเป็น คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.

โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564  อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://gdcc.onde.go.th/g-cloud-migration/
 

สามารถติดต่อเกี่ยวกับแผนการโอนย้ายระบบและข้อมูลไป GDCC ได้ที่

  • Hotline 020241999
  • Technical 021047449
  • และ Migration Support 0882709999, 0882719999
  • ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

    ป้ายกำกับ : G-Cloud คลาวด์ภาครัฐ