เป้าหมาย DGTi เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปี


22 February 2564
571

เปิดเป้าหมาย DGTi ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปี

สามารถอัปเดตและติดตามความก้าวหน้าของ ศูนย์ DGTi ได้ที่เว็บไซต์ >> dgti.dga.or.th/

 

 

รับชม Live การประกาศแผนการขับเคลื่อนศูนย์ DGTi โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14216/

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<