รับมือหน้าฝนด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ ได้ที่เว็บไซต์ data.go.th


22 February 2564
409

เตรียมพร้อมรับมือหน้าฝนด้วยข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศและข้อมูลพิกัดสถานีวัดระดับน้ำ ทั้ง 313 สถานี ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คลิกโหลดเลย >> https://data.go.th/dataset/set-of-water-level-by-station

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่น่าสนใจอื่นได้ที่

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

ที่เว็บไซต์ >> data.go.th

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<