ขั้นตอนการขอรหัสผ่านสำหรับประชาชน เพื่อใช้ระบบ Biz Portal


22 February 2564
754

อยากเริ่มต้นธุรกิจแบบ New Normal ง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่ Biz Portal >> www.bizportal.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว 

เพียงขอรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ระบบ Biz Portal ได้ใน 5 ขั้นตอน

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<