เปิดข้อมูลตลาดทุนของ กลต. ที่เว็บไซต์ Data.go.th


19 February 2564
501

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) มัดรวมมาให้แล้ว!!! ชุดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คลิกโหลดเลยที่ >> ชุดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุน

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทั้งหมด 52 ชุดข้อมูล

  • กลุ่มข้อมูลนักลุงทุนในตลาดทุน
  • กลุ่มข้อมูลภาพรวมของตลาดทุน
  • กลุ่มข้อมูลธุรกิจในตลาดทุน
  • นักลงทุนยุคใหม่ สามารถติดตามข้อมูลการลงทุนแบบรู้ลึก ประเมินสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ
     

     

    ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<