วิสัยทัศน์ DGTi เพื่อรัฐบาลดิจิทัล


19 February 2564
938

มีศูนย์ DGTi แล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร

รับชม Live การประกาศแผนการขับเคลื่อนศูนย์ DGTi โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14216/

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<