ความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Intelligence) ที่คนรุ่นใหม่ต้องมี


18 February 2564
10634

ความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Intelligence) ที่คนรุ่นใหม่ต้องมี 

อยากรู้ว่ามีครบหรือยัง 

ดาวน์โหลดหนังสือความฉลาดทางดิจิทัลไปเก็บไว้อ่านคลิก >> http://cclickthailand.com/wp-cont…/uploads/…/04/dq_FINAL.pdf

หรือโหลด DQ Global Standards Report 2019 อ่านเพิ่มเติมคลิก >>  https://www.dqinstitute.org/…/DQGlobalStandardsReport2019.p…

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<