ทำไม? ต้อง ’ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ’


18 February 2564
1869

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานรัฐจัดทำ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”

ดาวน์โหลด คลิก >>  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<