ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคืออะไร?


18 February 2564
3172

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคืออะไร? สำคัญกับการเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างไร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานรัฐจัดทำ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”

ดาวน์โหลด คลิก >>  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<