อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมในเวทีโลกปี 2019


18 February 2564
404

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมในเวทีโลก ปี 2019 ไทยขึ้นอันดับที่ 40 แซงขึ้นมา 5 ประเทศ ตามการจัดอันดับของ Bloomberg
 

ที่มา Bloomberg Innovation Index 2019

อ่านข้อมูลเพิ่มคลิก >> http://stiic.sti.or.th/stat/ind-ct/ct-t010-2019/

สนใจดาวน์โหลด (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา 

 

คลิก >> (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<