ใครเห็นโอกาสธุรกิจในวิถีชีวิต New Normal เริ่มต้นได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลาที่เว็บไซต์ BizPortal


11 February 2564
283

ใครเห็นโอกาสธุรกิจ ในวิถีชีวิต New Normal เริ่มต้นได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา 

ที่ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว คลิกเลย >> www.bizportal.go.th

  • ขอจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  • ขอขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
  • ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<