อยู่บ้านก็ทำธุรกรรมออนไลน์ได้ไม่ต้องกลัว COVID-19 ที่ BizPortal


11 February 2564
243

อยู่บ้านก็ทำธุรกรรมออนไลน์ได้ ไม่ต้องกลัว COVID-19 ที่ BizPortal

ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว 

หาข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ ขอใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจผ่านออนไลน์

  • ขอใบอนุญาต / งานบริการใหม่
  • แก้ไข-เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต / งานบริการ
  • ต่ออายุใบอนุญาต / งานบริการ
  • ยกเลิกใบอนุญาต / งานบริการ
  • คลิกเลย >> www.bizportal.go.th <<

    ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<