เชิญชมวีดิโอย้อนหลัง หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล : Data Governance Framework Awareness”


11 February 2564
866

ขอเชิญชม วีดิโอย้อนหลัง หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)” 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก >>  https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/14190/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานรัฐจัดทำ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”

ดาวน์โหลด คลิก >>  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<