กรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี


11 February 2564
1486

มาดูกรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี ว่ามีเป้าหมายและทิศทางที่สำคัญอย่างไร 

สนใจดาวน์โหลด (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา 

คลิก >> (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<