เปิดข้อมูลให้ดาวน์โหลด ‘ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลของรัฐจากระบบ CITIZENinfo’


11 February 2564
811

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th

เปิดข้อมูลให้นักพัฒนาโหลดไปต่อยอด ‘ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลของรัฐจากระบบ CITIZENinfo’  ได้แล้ววันนี้
คลิกโหลดเลย >> https://data.go.th/dataset/health-citizeninfo

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ค้นหาสถานพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลรับตรวจ COVID-19 

พร้อมช่วยนำทางไปได้ทันทีทั้ง

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<