ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน บริการใหม่ที่ Biz Portal


10 February 2564
3510

BIZ Portal เปิดเชื่อมบริการใหม่ กับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก และกรมการปกครอง

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันการชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ “ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน” อำนวยความสะดวกให้สถาบันการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบภาระผูกพันของทรัพย์สิน ที่จะรับเป็นหลักประกันได้ ณ จุดเดียว ที่เว็บไซต์  BizPortal.go.th

สามารถค้นหาข้อมูลที่ได้จากเลขทะเบียนทรัพย์สิน เช่น

  • เลขทะเบียนเครื่องจักร
  • เลขทะเบียนเรือ
  • เลขทะเบียนรถยนต์
  • เลขทะเบียนสัตว์พาหนะ

 

สามารถตรวจสอบได้ว่าทรัพย์สิน ถูกนำไปจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหรือจดทะเบียนจำนองไว้แล้วหรือไม่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คลิกเลย >> https://service.govchannel.go.th/…/BusinessSecured/Agreement

หาข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ ขอใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจผ่านออนไลน์

 

คลิกเลย >> bizportal.go.th <<

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<