รู้จักกับ FRT หรือ เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า


22 February 2564
1610

เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า Facial Recognition Technology : FRT

หนึ่งในเทคโนโลยี AI ประเทศจีนนำมาใช้นำร่องในเรื่องกิจการความมั่นคงและเชิงพาณิชย์แล้ว ตัวอย่างเช่นร้าน KFC เริ่มใช้ระบบ สไมล์ ทู เพย์ จดจำใบหน้าเพื่อชำระเงินออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการอาลีเพย์ ของแอนต์ ไฟแนนเชียล

และ ในรร.มัธยม เมืองหางโจว ใช้เทคโนโลยี IoT และ AI จดจำใบหน้าผ่านโครงการ Smart Campus เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนผ่านการแสดงออกทางสีหน้าและใช้เช็กชื่อเข้าโรงเรียนโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็น, บัตรนักเรียน หรือเช็กชื่อผ่านสมาร์ตโฟนอีกแล้ว

นอกจากนี้ยังบันทึกการแสดงอารมณ์ สุข ทุกข์ เศร้า ฯลฯ ของนักเรียนรายงานผลให้ครูทราบเพื่อให้ดูแลพฤติกรรมและจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
 

มาดูว่าเทคโนโลยีนี้ใช้วิธีการจดจำใบหน้าได้อย่างไรบ้างคลิก >>  http://www.vijaichina.com/articles/1017

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<