รวม แอปพลิเคชันภาครัฐ ที่ควรมีติดมือถือ


10 กุมภาพันธ์ 2564
2798

รวมแอปภาครัฐที่ควรมีติดมือถือไว้สู้ COVID-19

แอปหมอชนะ

ตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app
แอป Chula Care 

รองรับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/chula-care/id1382259986?l=th

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.chulalongkornhospital.chulacare&hl=en
แอป DDC-Care 

ติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค Covid-19

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/ddc-care/id1502517173?l=th
แอป CITIZENinfo 

ค้นหาพิกัดสถานพยาบาลรัฐใกล้ตัว รพ.รับตรวจ Covid-19 และร้านธงฟ้า

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/citizeninfo/id1438083008?l=th

แอป AOT Airports 

สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสะดวกในการติดตาม

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/aot-airports/id792579639

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AOT&hl=en
แอป ใกล้มือหมอ 

วินิจฉัยโรคเบื้องต้นและสอบถามข้อมูลจากแพทย์โดยตรง

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/ใกล-ม-อหมอ/id1480650549

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myccdoctors.doctornearu&hl=th
แอป Card2U 

อัปเดตสถานการณ์และรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Covid-19

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/card2u/id1491142113

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecartstudio.card2u&hl=en

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<

ป้ายกำกับ : หมอชนะ โควิด19 Covid19