ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศในการนำพาประเทศสู่ ’รัฐบาลดิจิทัล’


9 กุมภาพันธ์ 2564
594

ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ มีการดำเนินงานที่สำคัญในการนำพาประเทศสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ เต็มรูปแบบได้อย่างไร

สำหรับประเทศไทย คลิกอ่าน พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ได้ที่ >> https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<