ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศในการนำพาประเทศสู่ ’รัฐบาลดิจิทัล’


9 กุมภาพันธ์ 2564
101

ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ มีการดำเนินงานที่สำคัญในการนำพาประเทศสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ เต็มรูปแบบได้อย่างไร

สำหรับประเทศไทย คลิกอ่าน (ร่าง) พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ….

ได้ที่ >> https://www.dga.or.th/th/contentlist/2106/13322/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<