ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้วให้หน่วยงานรัฐจัดทำ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”


8 February 2564
920

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานรัฐจัดทำ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”

ดาวน์โหลด คลิก >>  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14135/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand