สายด่วนควรรู้ รับมือ COVID-19


8 February 2564
558

สายด่วนควรรู้ รับมือ COVID-19

ถ้าต้องการค้นหา โรงพยาบาลรับตรวจ COVID-19 อยู่ที่ไหนบ้างโหลดเลย แอป CITIZENinfo ค้นหาพร้อมช่วยนำทางไปได้ทันทีทั้ง

  • สถานพยาบาลรัฐ  
  • โรงพยาบาลรับตรวจ COVID-19 
  • ร้านธงฟ้า กรมการค้าภายในใกล้บ้าน 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<