ค้น เช็ก ชัวร์ สู้ภัย COVID-19 กับแอปพลิเคชัน CITIZENinfo


28 January 2564
270

ค้น เช็ก ชัวร์ สู้ภัย COVID-19 กับแอปพลิเคชัน CITIZENinfo

ค้นหาพร้อมช่วยนำทางไปได้ทันทีทั้ง

  • สถานพยาบาลรัฐ  
  • โรงพยาบาลรับตรวจ COVID-19 
  • ร้านธงฟ้า กรมการค้าภายในใกล้บ้าน 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CitizenINFO

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<