รัฐเชื่อมได้! สำหรับคนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วตอบคำถามไม่ชัดเจน รพ.สามารถเช็กว่าไปไหนมาได้


28 January 2564
127

รัฐเชื่อมได้!  เช็กชัวร์สำหรับคนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วตอบคำถามไม่ชัดเจน รพ.และสถานพยาบาลสามารถเช็กว่าไปไหนมาได้ที่ >> https://smarthealth.moph.go.th

เพื่อลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์  คนใกล้ชิด และคนในสังคม

โดยความร่วมมือระหว่าง

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน​ปลัดกระทรวงสาธารณสุข​
  • กรมควบคุมโรค
  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
  • ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<