สรุป พ.ร.บ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ 2562 ฉบับเข้าใจได้ง่าย


27 January 2564
18788

สรุปแบบเข้าใจง่าย สำหรับคนไม่มีเวลา 

ถึงประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตเราเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 หรือ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติมคลิก >>  พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<