ภาครัฐและประชาชนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเดินหน้าประเทศตาม พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร


27 January 2564
2121

รัฐบาลดิจิทัล คืออะไร ?

ภาครัฐและประชาชนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเดินหน้าประเทศตาม พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร?

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<