ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล??


27 January 2564
577

ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

จะตอบคำถามนี้ได้เราต้องพร้อมใจแชร์ไอเดียเพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<