รัฐ เชื่อม ได้ ไปไหนมาเสี่ยงติด Covid-19 โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบประวัติการเดินทางได้


27 January 2564
319

จากกรณีที่มีผู้ป่วย COVID-19 ปกปิดข้อมูลการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัสโรคต่อบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อคนใกล้ชิด และคนในสังคมอีกด้วย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน​ปลัดกระทรวงสาธารณสุข​ ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันจนสามารถเปิดบริการให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของทั้งคนไทยและต่างชาติได้แล้วที่เว็บไซต์

>>  https://smarthealth.moph.go.th/  <<

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<