ผลสำเร็จ 4 ปี พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


27 มกราคม 2564
205

Highlight ผลสำเร็จ 4 ปี พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติมคลิก>> https://www.dga.or.th/th/content/913/13951/

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<