รัฐจัดใหญ่ เปิด Big Data ‘ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer ONE’


27 January 2564
1173

รัฐจัดใหญ่ เปิด Big Data ‘ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer ONE’ ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

ที่เว็บไซต์ >> famerone.org

ทั้งข้อมูลจำนวนตัวเลขเกษตรกร จำนวนครัวเรือนที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ฯลฯ

รวมถึงข่าวสารที่เหมาะกับเกษตรกรอาทิ การพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สถานการณ์น้ำ การเดินเรือ และวีดิโอรายการด้านการเกษตรที่น่าสนใจมากมาย

เกษตรกรตัวจริงห้ามพลาด !!

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานรัฐบาลพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

ป้ายกำกับ : Big data