ประโยชน์ที่ได้รับจากการเตรียมข้อมูลดิจิทัลด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล


26 มกราคม 2564
482

ต้องเตรียมข้อมูลดิจิทัลอย่างไรให้พร้อมกับการบริหารงานและการบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด

โหลด PDF หลังสือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐฉบับเต็ม >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<