"ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ" ได้รับรางวัลเลิศรัฐ และรางวัล Recognition of Excellence Awards ประจำปี 2562


26 January 2564
159

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เพียงยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถสัมผัสบริการ “ใช้ เช็ก ชัวร์” ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลได้อย่างมั่นใจ

โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การประปานครหลวง บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

ส่งผลให้ "ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ" ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. และรางวัล Recognition of Excellence Awards จาก OpenGov Asia ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม  >> ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ คืออะไร

ปัจจุบันมีให้บริการกว่า 119 จุดใน 74 จังหวัด

เช็กจุดติดตั้งตู้ใกล้บ้านคลิก >> จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

ป้ายกำกับ : Government Smart Kiosk