5 ทักษะสำคัญ สำหรับการทำงานในอีก 3 ปีข้างหน้า


26 January 2564
1412

5 ทักษะสำคัญ สำหรับการทำงานในอีก 3 ปีข้างหน้า

คุณสมบัติที่ตำแหน่งงานที่เปิดรับในอนาคตต้องการ คือ 5 ทักษะนี้

  • ฟัง
  • พูด
  • คิด
  • อ่าน
  • ติดตาม

โดยทักษะการฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังเชิงรุก หมายถึง การมีสมาธิในการฟัง มีความเข้าใจ สามารถตอบสนอง และจดจำสิ่งที่ได้ยินได้เป็นอย่างดี และสามารถสรุปด้วยความเข้าใจของตนเองแชร์ต่อให้ผู้อื่นได้ จะเป็นคุณสมบัติที่ตำแหน่งงานต่างๆ ต้องการมากที่สุดถึง 58%

แต่ถ้าใครที่มีทั้ง 5 เก่งนี้ จะมีโอกาสเลือกงานได้หลากหลายและได้งานไวแน่นอน

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<