5 ทักษะสำคัญ สำหรับการทำงานในอีก 3 ปีข้างหน้า


26 มกราคม 2564
578

5 ทักษะสำคัญ สำหรับการทำงานในอีก 3 ปีข้างหน้า

คุณสมบัติที่ตำแหน่งงานที่เปิดรับในอนาคตต้องการ คือ 5 ทักษะนี้

 • ฟัง
 • พูด
 • คิด
 • อ่าน
 • ติดตาม
 • โดยทักษะการฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังเชิงรุก หมายถึง การมีสมาธิในการฟัง มีความเข้าใจ สามารถตอบสนอง และจดจำสิ่งที่ได้ยินได้เป็นอย่างดี และสามารถสรุปด้วยความเข้าใจของตนเองแชร์ต่อให้ผู้อื่นได้ จะเป็นคุณสมบัติที่ตำแหน่งงานต่างๆ ต้องการมากที่สุดถึง 58%

  แต่ถ้าใครที่มีทั้ง 5 เก่งนี้ จะมีโอกาสเลือกงานได้หลากหลายและได้งานไวแน่นอน

  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>  http://mrkempnz.com/2019/03/top-5-skills-for-tomorrows-jobs.html

  ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<