เราพร้อมแค่ไหนกับสังคม 5.0 ที่กำลังจะก้าวไปถึง


19 January 2564
2936

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลขนาดใหญ่ถูกนำไปใช้สร้างสรรค์การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมในแบบที่หลากหลาย ตามสไตล์ความสุขแห่งวิถีชีวิตของแต่ละคนมากขึ้น

ในอนาคต ผู้คนจึงต้องการจินตนาการใหม่ๆ เพื่อมาเปลี่ยนโลก และพยายามสร้างสรรค์ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพื่อรองรับกับไอเดียเหล่านั้น

ดังนั้น สังคม 5.0 ที่เรากำลังจะก้าวไปถึงนี้จึงเป็นสังคมแห่ง ‘ยุคจินตทัศน์’ ที่จะเป็นการผสมผสานกันระหว่าง Digital transformation และ Imagination & Creativity of diverse people ซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา (Problem solving) และสร้างคุณค่า (Value creation) แก่สังคมไปพร้อมกัน

อ่านเพิ่มเติมที่ http://globalbusinesscoalition.org/worldwide-business-federations-news/keidanren-society-5-0-co-creating-the-future/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<