DGA ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4 มาตรฐาน จาก BSI Group


19 January 2564
574

DGA ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4 มาตรฐาน จาก BSI Group สำหรับ 4 บริการดิจิทัลเด่น ได้แก่

 • บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud)
 • เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)
  • บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)

   

  • บริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat)

   

   

  ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

   

   

   

  ป้ายกำกับ : ISO รางวัลมาตรฐาน