ผลงานของ DGA ปี 2562 ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์


19 January 2564
330

เปิดผลงานเด่น DGA ปี 2562 พร้อมร่วมก้าวไปด้วยกันเพื่อสร้างโอกาสสู่อนาคตในปี 2563 

Transform Government to The Digital Age'

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<