“หมอชนะ” แอปฯ แจ้งเตือนเมื่อเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19


5 January 2564
701

หมอชนะ  แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19

• รู้ก่อน

• รักษาเร็ว

• ไม่แพร่เชื้อต่อ

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<