โหลดฟรี! หนังสือ Block Chain & AI


5 January 2564
1527

2 เล่มนี้ มีกันครบหรือยังหนังสือเทคโนโลยีฟรี‼ แห่งปี รีบโหลดเลย

หนังสือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ ฉบับภาษาไทย

>>  หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ <<

หนังสือหนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (BlockChain) สำหรับภาครัฐ ฉบับภาษาไทย

>>  หนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ <<

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<