บริการ One Stop Service ภาครัฐ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565


4 January 2564
4758

เตรียมพบกับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ที่จะทำให้บริการภาครัฐเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย Digital Government Service Platform ที่จะมาเชื่อมต่อโอกาสชีวิตของเราให้สะดวกสบายขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยบริการ One Stop Service ภาครัฐ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 ทั้ง 3 Platform 

  • Citizen Platform
  • Business Platform
  • Foreigner Platform
  • ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<