อัปเดตบริการดิจิทัลภาครัฐ ภายใน 3 ปี


4 มกราคม 2564
189

มาอัปเดตบริการดิจิทัลภาครัฐ ภายใน 3 ปีนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและประชาชนได้อย่างไรบ้าง

เมื่อเราปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

ป้ายกำกับ : รัฐบาลดิจิทัล