ประโยชน์หลักที่หน่วยงานภาครัฐจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


4 January 2564
1071

“เร็ว ลด เพิ่ม” 

คือ ประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐ  จะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

  • ช่วยให้มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี สามารถนำไปใช้ต่อได้รวดเร็ว ไม่ต้องทำใหม่หรือทำซ้ำ
  • ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม  คลิก >> พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand