ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562


4 January 2564
435

ประกาศ  ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ได้ 64.60 คะแนน

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ได้ 51.09 คะแนน

 

และในปีนี้มีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลครั้งแรก ในระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล ในงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 
ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่
Facebook : DGA Thailand

 

 

ป้ายกำกับ : รัฐบาลดิจิทัล DG Awards