ดัชนีความสามารถในการแข่งขันปี 2019


4 January 2564
608

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันปี 2019 ประเทศไทยคะแนนดีขึ้น จากเดิม 67.5 คะแนนเป็น 68.1 คะแนน แม้มีอันดับลดลง 2 อันดับ จาก 38 มาอยู่อันดับที่ 40 ของโลก จาก 141 ประเทศ

แต่มีคะแนนด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสูงขึ้นจาก 71 เป็น 72 คะแนน ขยับขึ้น 2 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 21 เนื่องจากความคล่องตัวธุรกิจในประเทศไทยดีขึ้น 

 ในส่วนกลุ่มอาเซียน+3 คะแนน 10 อันดับแรกได้แก่ สิงคโปร์ (1) ญี่ปุ่น (6) สาธารณรัฐเกาหลี (13) มาเลเซีย (27) จีน (28) ไทย (40) อินโดนีเซีย (50) บรูไน (56) ฟิลิปปินส์ (64) และเวียดนาม (67) ตามลำดับ

สนใจโหลด PDF รายงานฉบับเต็ม

คลิก>> http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand

ป้ายกำกับ : รัฐบาลดิจิทัล