ประโยชน์หลักที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


25 พฤศจิกายน 2563
421

3 Keywords ประโยชน์หลักที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

"เร็ว ลด เพิ่ม" 

ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตในยุคดิจิทัลง่ายขึ้นได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม  คลิก >> พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

Download พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลฉบับเต็ม คลิก >> พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand