ประโยชน์หลักที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


25 November 2563
682

3 Keywords ประโยชน์หลักที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

“เร็ว ลด เพิ่ม”

ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตในยุคดิจิทัลง่ายขึ้นได้อย่างไร

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand