ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2562


6 November 2563
1037

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส​ "ลำดับที่ 4" ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ณ เวลาที่ได้รับการประเมิน ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) โดยมีคะแนน 90.12 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A
 

 • เป็นองค์การมหาชน ลำดับที่ 10 จาก 40 องค์การมหาชน ขึ้นจากปีที่แล้ว 4 อันดับ
 • เป็นหน่วยงานภาครัฐ ลำดับที่ 279 จาก 8,299 หน่วยงานทั่วประเทศ ขึ้นจากปีที่แล้ว
 • ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้ สพร. สามารถก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
   

  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> DGA ได้ผลประเมิน ITA ปี 62 ระดับ A

  ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

  Facebook : DGA Thailand