ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2019


5 November 2563
315

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันปี 2019 ประเทศไทยคะแนนดีขึ้น จากเดิม 67.5 คะแนนเป็น 68.1 คะแนน และมีอันดับลดลง 2 อันดับ จาก 38 มาอยู่อันดับที่ 40 ของโลก จาก 141 ประเทศ โดยมีคะแนนด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสูงขึ้นจาก 71 เป็น 72 คะแนน ขยับขึ้น 2 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 21 เนื่องจากความคล่องตัวธุรกิจในประเทศไทยดีขึ้น
 

รายงานฉบับเต็ม >> TheGlobalCompetitivenessReport 2019

หากต้องการเปิดธุรกิจ สามารถเข้าใช้บริการที่  >> BizPortal.go.th <<

"ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว"

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand

ป้ายกำกับ : BizPortal