ความหมายของเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน มีอะไรบ้าง


5 November 2563
19157

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการยืนยันตัวตนเมื่อมาติดต่อราชการ

มาดูกันว่าเลขแต่ละหลักมีความหมายอะไรบ้าง?

ส่วนเลขหลังบัตรประชาชน Laser Code เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเช่นกัน ที่อาจมีการร้องขอจากหน่วยงานรัฐให้กรอกเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น >> การกรอกข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงาน << ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม >> ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand