กระทรวงพาณิชย์ เปิดชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Data) สำหรับโปรแกรมเมอร์ให้สามารถร้องขอนำไปใช้งานได้ในแบบ API


5 November 2563
625

กระทรวงพาณิชย์ เปิดชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Data) สำหรับโปรแกรมเมอร์ให้สามารถร้องขอนำไปใช้งานได้ในแบบ API (Application Programming Interface) และสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปวิเคราะห์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้เลย

>> ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์สำหรับผู้พัฒนา <<

ค้นหาข้อมูลเปิดภาครัฐอื่นเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 

>> Data.go.th <<

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand

ป้ายกำกับ : open data ข้อมูลเปิด